Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana

Zamieszczone w książce kwestionariusze, wykresy i inne materiały są również dostępne w wersji elektronicznej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.


Nowe, zmienione wydanie bestsellerowej książki zawiera opis zweryfikowanej, wielokrotnie sprawdzonej metody przeprowadzenia wnikliwej analizy kultury organizacji i jej zmiany w pożądanym kierunku. Teoretyczną podstawą tej metody jest tzw. model wartości konkurujących, będący prawdopodobnie najczęściej na świecie wykorzystywanym modelem do oceny kultury, niezwykle przydatnym przy inicjowaniu programu znaczących udoskonaleń umiejętności kierowniczych i przywódczych.

Pomyślana jako poradnik, książka przedstawia skuteczne narzędzia, z których mogą korzystać liderzy i menedżerowie, by określić kulturę kierowanych przez siebie jednostek i przeprowadzić jej zmianę. Znajduje się tu też kwestionariusz do oceny umiejętności kierowniczych, pomagający efektywnie wspierać zmianę kultury firmy.

Szczegółowo omówiono:

•  znaczenie uwzględnienia kultury przy wprowadzaniu wszelkich programów poprawy efektywności,

•  proces identyfikacji typu kultury obecnej i pożądanej,

•  sporządzanie wykresów profili kultury w celu określenia obszarów, w których konieczne są zmiany,

•  etapy opracowywania i wdrażania programu zmiany kultury organizacyjnej,

•  dostosowywanie zestawu indywidualnych umiejętności kierowniczych do potrzeb organizacji – program rozwoju osobistego, 

•  sposoby inicjowania pożądanych zmian kultury.  


Publikacja przeznaczona jest dla konsultantów, dyrektorów i menedżerów wszelkiego typu organizacji. Połączenie cech praktycznego przewodnika z opracowaniem naukowym zawierającym analizę i podbudowę teoretyczną prezentowanych zagadnień sprawi, że dostarczy też cennego materiału badaczom, pracownikom naukowym i studentom kierunków związanych z zarządzaniem.

 
 


Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.